نگاهی به محصولات

جدیدترین محصولات هنری
  • pencil-caseجدیدترین محصولات هنری
  • present محصولات ویژه
  • mail-boxحراج ها
بستن

فرش چهل تکه Jc10

۵۵۰,۰۰۰ تومان
فرش های دستباف با رنگ های گیاهی و قدمت بیش از  ۵۰ سال که از تلفیق فرش های برازجان، تبریز و قیدار(از شهرستان های زنجان) با هنر دست دوخته شده اند.
این محصول مشابه ندارد و فقط یک عدد موجود می باشد.
بستن

فرش چهل تکه Jc09

۷۰۰,۰۰۰ تومان
فرش های دستباف با رنگ های گیاهی و قدمت بیش از  ۵۰ سال که از تلفیق فرش های کاشانو ترکمن با هنر دست دوخته شده اند.
این محصول مشابه ندارد و فقط یک عدد موجود می باشد.
بستن

فرش چهل تکه Jc08

۴۰۰,۰۰۰ تومان
فرش های دستباف با رنگ های گیاهی و قدمت بیش از  ۵۰ سال که از تلفیق فرش های تبریز، طارم و کرمان با هنر دست دوخته شده اند.
این محصول مشابه ندارد و فقط یک عدد موجود می باشد.
بستن

فرش چهل تکه Jc07

۴۵۰,۰۰۰ تومان
فرش های دستباف با رنگ های گیاهی و قدمت بیش از  ۵۰ سال که از تلفیق فرش های تبریز، ملایر، داوود آباد و اراک با هنر دست دوخته شده اند.
این محصول مشابه ندارد و فقط یک عدد موجود می باشد.
بستن

فرش چهل تکه Jc06

۳۵۰,۰۰۰ تومان
فرش های دستباف با رنگ های گیاهی و قدمت بیش از  ۵۰ سال که از تلفیق فرش های تبریز، طارم، هریس و ترکمن با هنر دست دوخته شده اند.
این محصول مشابه ندارد و فقط یک عدد موجود می باشد.
بستن

فرش چهل تکه Jc05

۴۵۰,۰۰۰ تومان
فرش های دستباف با رنگ های گیاهی و قدمت بیش از  ۵۰ سال که از تلفیق فرش های تبریز، گل حنایی ملایر و مشهد با هنر دست دوخته شده اند.
این محصول مشابه ندارد و فقط یک عدد موجود می باشد.
بستن

فرش چهل تکه Jc04

۴۰۰,۰۰۰ تومان
فرش های دستباف با رنگ های گیاهی و قدمت بیش از  ۵۰ سال که از تلفیق فرش های تبریز، ملایر، کرمان و مشک آباد با هنر دست دوخته شده اند.
این محصول مشابه ندارد و فقط یک عدد موجود می باشد.
بستن

فرش چهل تکه Jc03

۶۵۰,۰۰۰ تومان
فرش های دستباف با رنگ های گیاهی و قدمت بیش از  ۵۰ سال که از تلفیق فرشهای تبریز، یزد، مشهد، برازجان، و مشکین آباد با هنر دست دوخته شده اند.
این محصول مشابه ندارد و فقط یک عدد موجود می باشد.

هدف از خلق جویا

جویا چیست ؟

ما اعتقاد داریم این جهان یک دانشگاه است و انسان ذاتا جست و جوگر، باور داریم که اگر انسانی بودش جست و جو گر خود را از دست بدهد و یا هر روز صبح با دیدن خورشید شگفت زده نشود مرده ای متحرک است. از این رو تلاش کردیم تا با خلق یک وبسایت مرجع حامی افرا د جویای رشد و تغییر باشیم و با تحقیقات و تولیدات خود بتوانیم بودش خاموش جست و جو گر دیگر افراد جامعه را زنده کنیم تا زندگی رنگی تازه به خود گرفته و ایرانی پویا تر داشته باشیم.

اینستا گرام جویا

به صفحه اینستا گرام ما بپیوندید

نظر هنرمندان در مورد سایت جویا

جویا باشید

آخرین مطالب جویا

از گوشه و کنار جهان هستی تا مطالب دنیای تکنولوژی