هیأت علمی جویا

هیأتی تشکیل شده از استادان بنام کشور این استادان گرانقدر در تهیه تولید و حتی انتخاب محصولات موجود در وبسایت جویا ، ما را راهنمایی و ارزیابی مینمایند . از این رو جویا به محصولی که مهر تایید این هیأت را دارا باشد امتیازی ویژه خواهد داد و در معرفی و نشر آن تلاشی ویژه خواهد کرد.

به این صفحه امتیاز دهید