خانه » پتینه کاری

نمایش 1–12 از 40 نتایج

نمایش ستون تنظیمات
نمایش 9 24 36
بستن

جلا آمده ام که سر نَهم JGP22

121,500 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا ۸ تکه بسم الله الرحمن الرحیم JGP26

116,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا ۸ تکه سلام بر حسین JGP31

101,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا ۸ تکه صلوات JGP15

101,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا آیت الکرسی JGP21

116,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا اباصالح JGP38

116,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا الله JGP9

116,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا اندوه بزرگیست JGP40

116,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا ای سر و سامان JGP34

116,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا باب الحوائج JGP11

116,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا بامن صنما JGP05

116,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا
بستن

جلا بسم الله اسلیمی JGP16

116,000 تومان
حکاکی روی کاشی سنتی ایرانی
از کنار هم قرار دادن 9 عدد کاشی تشکیل می گردد
قابی از جنس چوب توسکا