گروه تئاتر پرومته با نمایش “هیپولیت” این بار در تئاتر مستقل تهران

هیپولیت نمایشی تراژدی با اجرایی خاص   گروه تئاتر پرومته با نمایش "هیپولیت" به کارگردانی فرزاد امینی پس از اجرا در فستیوال بین ...

ادامه مطلب