www.jooya.me

رشد بینائی رنگ و آزمایش لوشر | روانشناسی رنگ بخش سوم

رشد بینائی رنگ کودکی که تازه به دنیا آمده است، توانایی خود را برای دیدن به وسیله تشخیص تضاد (تفاوت میان روشنایی و تاریکی آغاز می کند...

ادامه مطلب

اولین وب سایت فروشگاه اینترنتی جهان چه وبسایتی بود؟

اولین وب سایت و اولین خرید و فروش اینترنتی در جهان با چه وبسایتی شروع شد؟ آیا میدانید اولین وب سایت و اولین فروشگاه اینترنتی در چه س...

ادامه مطلب

12